Interview UGent: Virtual reality parcours voor jonge fietsers

De UGent ontwikkelde een virtual reality parcours voor jonge fietsers van 9 tot 12. Via de registratie van oog- en fietsbewegingen meten de onderzoekers hoe kinderen gevaarlijke situaties herkennen en erop anticiperen. Vlaanderen investeert € 175.000 in dit project.

De onderzoekers trekken in het najaar van 2018 naar scholen om de test daar uit te voeren bij minstens 200 kinderen.

Cat ging langs bij de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen en sprak er met dr. Linus Zeuwts, een van de bezielers van de virtual reality test.

Lees hier het interview dat ze van hem afnam.