ahovoks jaarverslag

Jaarverslag AHOVOKS (Vlaamse Overheid)

Cat werkte mee aan het jaarverslag van AHOVOKS (Vlaams Overheidsagentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen). Deze overheidsdienst werkt alle beleidsmaterie op vlak van onderwijs uit.

Het jaarverslag van 2018 behandelt o.a. het uittekenen van de nieuwe eindtermen voor de 1ste graad van het secundair onderwijs, de nieuwe structuurhervorming, het duaal leren, de overheveling van het hoger beroepsonderwijs naar de hogescholen, etc. Voor dit jaarverslag moest Cat bestaande teksten redigeren en op basis van interviews met afdelingshoofden samenvattingen maken per onderwerp. Het jaarverslag richt zich tot stakeholders, de politiek en onderwijsprofessionals.

Staat als pdf op de website en verscheen in gedrukte vorm voor stakeholders.