Redactie cahiers ‘Iedereen Verdient Vakantie’ (Vlaamse Overheid)

Toerisme Vlaanderen publiceert om de vijf jaar – bij de vorming van een nieuwe Vlaamse regering – zes cahiers over verschillende facetten van het project ‘Iedereen Verdient Vakantie’. Deze cahiers vol practice-based theorie dienen om de Vlaamse overheid te informeren over de stand van zaken van deze waardevolle werking.
De doelstelling van ‘Iedereen Verdient Vakantie’ is altijd vakantie mogelijk te maken voor mensen in armoede of mensen die andere vakantiedrempels ervaren.

Cat kreeg de opdracht redactie uit te voeren op de aangeleverde teksten die door verschillende mensen – en dus in verschillende stijlen – waren geschreven.

De cahiers kun je bekijken en/of downloaden op de website van Iedereen Verdient Vakantie.